Czym jest monitoring wizyjny? Monitoring wizyjny to system kamer przemysłowych, który znajduje zastosowanie w różnych miejscach publicznych i prywatnych, takich jak centra handlowe, szkoły, firmy, ulice, skrzyżowania czy parkingi. Do niedawna jego wykorzystanie w zakładach pracy nie było szczegółowo regulowane przepisami prawa. Sytuacja uległa zmianie wraz z wdrożeniem RODO. Jakie zasady należy przestrzegać, aby korzystać z monitoringu zgodnie z prawem?

Czym jest monitoring wizyjny? Monitoring wizyjny to system kamer przemysłowych, który znajduje zastosowanie w różnych miejscach publicznych i prywatnych, takich jak centra handlowe, szkoły, firmy, ulice, skrzyżowania czy parkingi. Do niedawna jego wykorzystanie w zakładach pracy nie było szczegółowo regulowane przepisami prawa. Sytuacja uległa zmianie wraz z wdrożeniem RODO. Jakie zasady należy przestrzegać, aby korzystać z monitoringu zgodnie z prawem?

Kiedy monitoring wizyjny jest dozwolony w miejscu pracy?

Pracodawca ma prawo stosować monitoring wizyjny jedynie w określonych przypadkach, gdy jest to niezbędne do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
 • ochrony mienia,
 • kontroli produkcji,
 • ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby przynieść szkody pracodawcy.

Monitoring wizyjny umożliwia precyzyjne monitorowanie zdarzeń za pomocą kamer przemysłowych. Obrazy z kamer są przesyłane do centrum monitorowania, gdzie personel może nadzorować dany obszar lub obiekt. System ten służy przede wszystkim do wykrywania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia oraz minimalizowania szkód. Monitoring zabezpiecza m.in. budynki administracji publicznej, szkoły, galerie handlowe oraz środki transportu publicznego. Należy pamiętać, że monitoring nie może być wykorzystywany do nadzoru nad wydajnością pracowników czy oceną efektów ich pracy.

Regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego w kodeksie pracy

Nowelizacja kodeksu pracy z 10 maja 2018 roku, oparta na artykule 111 ustawy o ochronie danych osobowych, określa:

 • warunki dopuszczalności stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy,
 • obszary oraz warunki, w których monitoring wizyjny jest zabroniony,
 • czas przechowywania danych uzyskanych z monitoringu,
 • obowiązki związane z regulaminem monitoringu,
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników,
 • obowiązek oznakowania obiektów objętych monitoringiem.

W jakich przypadkach monitoring wizyjny nie może być stosowany?

Monitoring wizyjny nie może być stosowany, jeśli narusza:

 • godność oraz inne dobra osobiste pracownika, np. gdyby kamery monitorowały wejścia pod prysznice dla pracowników lub pomieszczenia socjalne, gdzie spożywają posiłki,
 • zasadę wolności i niezależności związków zawodowych, np. przez instalację kamer w pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania związkowców.

Monitoring wizyjny nie może obejmować swoim zasięgiem pomieszczeń takich jak:

 • pomieszczenia sanitarne,
 • szatnie,
 • stołówki,
 • palarnie,
 • pomieszczenia udostępniane zakładowym organizacjom związkowym.

Dopuszczenie monitoringu w tych miejscach jest możliwe tylko w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie narusza godności pracowników ani wolności związków zawodowych.

Obowiązki pracodawcy związane z monitoringiem wizyjnym

Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokładną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych z nagrań. Dokumentacja powinna zawierać m.in.:

 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad monitoringiem,
 • lokalizacje objęte monitoringiem,
 • miejsca instalacji kamer,
 • cele monitoringu,
 • komponenty systemu monitoringu,
 • warunki dostępu do zapisów nagrań,
 • czas przechowywania danych,
 • warunki udostępniania zapisów z monitoringu,
 • zastosowane środki techniczne.

Monitoring wizyjny a RODO

Aby stosowanie monitoringu wizyjnego było zgodne z prawem, pracodawca musi przestrzegać nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również wytycznych RODO. Zgodnie z RODO, pracodawca musi m.in.:

 • widocznie i czytelnie oznaczyć pomieszczenia i teren objęty monitoringiem,
 • na bieżąco informować pracowników o monitoringu,
 • poinformować pracowników o planowanym uruchomieniu monitoringu wizyjnego.

Oświadczenie pracodawcy o monitoringu

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o planowanym uruchomieniu monitoringu wizyjnego najpóźniej na 2 tygodnie przed jego wprowadzeniem. W przypadku nowych pracowników, informacja ta powinna być przekazana przed ich przystąpieniem do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj